4.5.2018

Tiedote

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku,  ÅSK:n ja päävalmentajana toimineen Tomi Pystysen välinen yhteistyö on päättynyt.
Pystynen toimi ÅSK:n päävalmentajana elokuusta 2013 alkaen ja hänen päävalmentajakaudellaan ÅSK nousi yhdeksi Suomen menestyksekkäimmistä uimaseuroista,
varsinkin asten ja nuorten ikäsarjoissa.

”Kiitämme Tomi Pystystä hänen tekemästään työstä ja toivotamme onnea ja menestystä tuleviin haasteisiin” -toivottaa seuran puheenjohtaja Staffan Lindberg.
ÅSK:n urheilutoiminta jatkuu normaalisti ja uuden päävalmentajan haku aloitetaan välittömästi.


Samarbetet mellan Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku, ÅSK och chefstränaren Tomi Pystynen har upphört. Pystynen kom att fungera som ÅSK:s chefstränare sedan
augusti 2013 och under hans tid i föreningen steg ÅSK till en av Finlands mest framstående simföreningar, i synnerhet då det gäller barnoch ungdomsklasserna.

”Vi vill tacka Tomi Pystynen för det arbete han gjort för föreningen och önska honom lycka och
framgång inför nya utmaningar” säger föreningens ordförande Staffan Lindberg.
ÅSK:s idrottsverksamhet fortsätter som normalt och sökandet efter en ny chefstränare påbörjas med
omedelbar verkan.

Uutiset