Svenska kurser

Simskola, Svenskspråkig kurs för barn 4-8 år

Simskolan är riktad till barn mellan 4 och 8 år, som är vana med vatten och kan simma 5-15 meter. Barnen vänjer sig med vatten i gruppen genom lek och spel. Under kursen övas och repeteras simningens tekniska baskunskaper. Baskunskaper som andningsrytm, motorisk skicklighet och olika lekbaserade färdigheter tränas under kursens lopp. Under kursen övar vi på att flyta, dyka, simsparkar och nybörjarsim (mullvadssim, nybörjarryggsim och nybörjarbröstsim) samt bekantar oss med tävlingssimningens grenar (frisim och ryggsim). Under kursens gång kommer vi också att träna i 25-meters bassängen. Målet med simskolan är att barnen blir vana att röra på sig i vatten och att klara av att simma 10-25 meter. Simskolan arrangeras i Impivaara simhalls barnbassäng. Kursen kostar 170 € innhållande inträde till simhallen, undervisningen under hela höstsäsongen och kursdiplom.

Lördagar kl 8.15-9.00 i Impivaara simhalls barnbassäng

Vattenrally 1, Svenskspråkig kurs för barn mellan 7-10 år

För att delta på kursen bör barnet kunna simma 25 meter. Under kursen tränas rätta simtekniker i frisim, ryggsim och bröstsim. Månsidighet och rolighet poängteras i varje träning. Under kursen tränas även regelrätta vändningar och starthopp. Träningstiden är 60 minuter (15 min gymnastik och 45 min bassäng). Gruppen tränar hela höstsäsongen. Kursen kostar 185€ + medlemsavgift 25€ / år 2018, vilket innehåller inträde till simhallen, undervisning för hela höstsäsongen, ett föreningsplagg och kursdiplom.

Lördagar kl 9.00-10.00 (start med gymnastik kl 9.00) i Impivaara simhalls 25m:s bassäng

Vattenrally 2 , Svenskspråkig kurs för barn mellan 8-12 år

För att delta i kursen bör barnet kunna simma oavbrutet 25 meter. Under kursens gång fördjupar vi oss i de färdigheter som vi har övat på i Vattenrally, utan att glömma mångsidigheten och de roliga med att simma. Efter kursen borde barnet ha uppnåt 50 meters simkunnighet. Träningstiden är 60 minuter (15 min gymnastik och 45 min bassäng). Gruppen tränar hela höstsäsongen. Kursen kostar 185 € + medlemsavgift 25€ / år 2018, vilket innehåller inträde till simhallen, undervisning för hela höstsäsongen, ett föreningsplagg och kursdiplom.

Lördagar kl 9.00-10.00 (start med gymnastik kl 9.00) i Impivaara simhalls 25m:s bassäng