Uutiset

14.5.2018

Hallituksen tiedote valmennuksen järjestelyihin liittyen

Useista tiedusteluista johtuen, haluamme tiedottaaa jäsenistöä liittyen valmennuksen järjestelyihin nyt ja lähitulevaisuudessa.

Seuran Rollo- ja IKM-ryhmien valmennus jatkuu kuten aiemminkin, ja ainoa muutos jokapäiväisessä valmennuksessa on tapahtunut SM-ryhmässä. SM-ryhmän valmennuksesta vastaa loppukauden ajan valmentajamme Jussi Kivekäs, joka koordinoi ryhmän valmennusta tarvittaessa muiden seuran valmentajien kanssa. SM-ryhmän uimareita on tiedotettu asiasta perjantaina 4.5.

Uuden päävalmentajan haku on alkanut, ja pyrimme etenemään asiassa siten, että seurassamme olisi uusi, päätoiminen päävalmentaja syyskauden 2018 alussa.

Olemme vakuuttuneita siitä, että haasteista huolimatta olemme matkalla oikeaan suuntaan ja vahvistumme entistä vahvemmiksi yhdessä tehden, sekä toisiamme tukien ja arvostaen.

Yhteistyöterveisin
ÅSK:n hallitus


Styrelsen informerar om träningsarrangemang

Eftersom vi fått flera förfrågningar, vill vi informera medlemmarna om träningsarrangemangen nu och i den närmaste framtiden.

Inom föreningens Rollo- och IKM- grupper fortsätter träningen utan förändringar. Enda förändringarna i träningsarrangemang berör FM-gruppen där vår tränare Jussi Kivekäs koordinerar träningen den här säsongen till slut. Arrangemanget har gåtts igenom med FM gruppens simmare den 4.5.

Sökandet efter en ny chefstränare har påbörjats, och vårt mål är att föreningen har en anställd chefstränare innan påbörjandet av höstsäsongen 2018.

Vi är fast övertygade om att vi, utmaningarna till trots, är på rätt kurs och att vi med gemensamma krafter, ömsesidig respekt och varandras stöd kommer att utvecklas till en stark förening.

Samarbetshälsningar
ÅSK:s styrelse

Uutiset