Uutiset

8.5.2022

Aurajoen Uinti Ry ja Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku Rf Ry suunnittelevat yhdistymistä

Aurajoen Uinti Ry ja Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku Rf Ry suunnittelevat yhdistymistä

Aurajoen Uinnin ja ÅSK:n hallitukset ovat päättäneet aloittaa valmistelut seurojen yhdistämisestä yhdeksi uudeksi uimaseuraksi. Seurojen yhdistymisellä tavoitellaan merkittäviä hyötyjä niin uimareille, valmentajille, työntekijöille kuin muillekin seuratoimijoille. Uusi seura pyrkii tarjoamaan entistä laadukkaampaa toimintaa kilpa- ja harrasteuimareille sekä kurssilaisille. Lasten ja nuorten uintikursseja voidaan tarjota enemmän ja monipuolisemmin. Kilpauimareille voidaan tarjota kunkin uimarin ikä- ja osaamistasoon sopivampia valmennusryhmiä sekä laadukkaampaa ja yksilöllisempää valmennusta. Valmentajille, ohjaajille ja työntekijöille voidaan tarjota selkeämpiä työnkuvia sekä isomman organisaation tuki. Samalla molempien seurojen resurssit, kuten valmennus ja ratatilat, saadaan hyödynnettyä tehokkaammin. Lisäksi yhdistymisellä tavoitellaan seuran talouteen lisää vakautta sekä kykyä vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kuten Turun kaupungin tulevaan liikuntapaikkojen ja avustusjärjestelmän uudistukseen.

Aloite yhdistymiseen on tullut molempien seurojen valmentajilta ja hallitukset ovat päättäneet tukea hanketta. Seurojen edustusryhmät ovat tehneet yhteistyötä jo vuoden verran ja viime syksynä ryhdyttiin suunnittelemaan myös muiden toimintojen yhdistämistä. Valmennusryhmien osalta yhdistymisen valmistelu tulee näkymään jo tulevan syyskauden aikana yhteisinä leireinä sekä kilpailutapahtumina. Tavoite yhdistymisen toteutumiselle on vuodenvaihde 2022-23.

Kaikille avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Datacityn Putous-auditoriossa (Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku) 16.5.2022 klo 18.

Uimaseurojen puheenjohtajat,

Henna Knuutila ja Jarno Pihlava

puheenjohtaja@aurajoenuinti.fi

puheenjohtaja@uintiklubiturku.fi

Simföreningarna Aurajoen Uinti Ry och Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku Rf Ry planeras att sammanslås

Styrelserna av Aurajoen uinti och ÅSK har beslutat att börja förhandlingarna för att sammanslå föreningarna till en och samma simförening. Den eventuella sammanslagningens mål är att åstadkomma märkbara fördelar åt simmarna, tränarna, arbetstagarna och även för dem som annars fungerar inom simföreningarna. Den nya föreningen strävar till att erbjuda mera kvalitativ verksamhet för tävlings- och hobbysimmarna, men även för dem så deltar på föreningens kurser. Barn och unga kan erbjudas ett större utbud av simkurser med mångsidigare innehåll. Tävlingssimmarna kan erbjudas individinriktade träningsgrupper av ännu bättre kvalitet, som är ännu bättre anpassade till var och ens ålder och skicklighetsgrad. Tränarna, simlärarna och arbetstagarna kan erbjudas i framtiden mera specifika arbetsuppdrag och ett bättre stöd av en större organisation. På samma gång kan de båda föreningarnas resurser, som t ex träning och banor, utnyttjas bättre. Med sammanslagningen strävas också efter en stabilare ekonomi, men även en bättre kapacitet att hantera förändringar i verksamhetsomgivningen.  Verksamhetsomgivningen kan förändras i samband med att Åbo stad förnyar sina idrottsanläggningar och sitt stödsystem åt idrottsföreningarna.

Initiativet till sammanslagningen har kommit från båda föreningarnas tränare. Båda styrelserna har beslutat att stöda projektet. Föreningarnas elitgrupper har redan nu gjort samarbete i ett år och under hösten i fjol påbörjades planeringen av att sammanslå även resten av verksamheterna. Träningsgruppernas förberedelse för sammanslagning kommer att synas redan nästa höst genom gemensamma läger och tävlingar. Målet för sammanslagning av föreningarna kommer att vara årsskiftet 2022-2023.

Ett öppet informations- och diskussionsevenemang arrangeras i Datacitys Putous Auditorium (Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Åbo) den 16 maj 2022 kl. 18.00.

Simföreningarnas ordförande,

Henna Knuutila och Jarno Pihlava

puheenjohtaja@aurajoenuinti.fi

puheenjohtaja@uintiklubiturku.fi

Uutiset