Uutiset

19.11.2021

ÅSK:n syyskokous 2021

Paikka: Bistro Daily Brahenkatu 20 20100 Turku
Kokoustila: Bistro Dailyn kokoustila
Aika: Maanantaina 29.11.2021 klo 18:00

Esityslista
1§ Kokouksen avaus.
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta; pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5§ Esityslistan hyväksyminen.

6§ Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen.
7§ Päättäminen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
8§ Luottamushenkilöiden mahdollisista korvauksista päättäminen.
9§ Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen.
10§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitukseen kuuluu aina kaksivuotiskaudeksi kerrallaan puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Hallituksessa jatkavat: Puheenjohtaja Jarno Pihlava
Varsinaisina jäseninä: Hannu Kinnunen, Satu Möller ja Christina Nokkala
Varajäsenenä: Vesa Halava
Erovuorossa varsinaisista jäsenistä: Helena Tojander, Camilla Stjernschantz ja Henri
Suominen
Varajäsenenä: Anita Herpola
13§ Tilin- ja toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen.
15 § Muut esille tulevat asiat.
16§ Päättäminen tavasta, jolla kokouskutsu toimitetaan jäsenille.
17§ Kokouksen päättäminen.

Uutiset