Uutiset

19.8.2021

ÅSK:n kevätkokous 2021

 Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry.  Kilpauintia vuodesta 1913 

ÅSK:n kevätkokous 2021

Aika: 30.08.2021 klo 18.00

Paikka: Bistro Daily Brahenkatu 20

20100 Turku

Åbo Simklubb r.f Uintiklubi Turuku ry:n kevätkokous järjestetään Bistro dailyn tiloissa maa-nantaina 30.08.2020 kello 18:00

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä vuodelta

2) Tilintarkastajan/toimintatarkastajan lausunto edellisestä tilikaudesta

3) Tilinpäätöksen vahvistaminen

4) Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

5) Muut hallituksen tai jäsenten käsiteltäväksi esittämät asiat

Tid: 30.08.2021 kl18:00 Plats: Bistro Daily Brahenkatu 20 Turku 20100 Åbo Simklubb r.f. Uintiklubi Turku ry:s vårmöte hålles i Bistro daily utrymmen,

30.08. 2020 kl 18.00 På vårmötet behandlas följande ärenden: 1) Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret. 2) Revisor berättelse beträffande den gångna räkenskapsperioden. 3) Fastställande av bokslutet 4) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 5) Eventuella övriga ärenden framförda av styrelsen eller medlemmarna

Tervetuloa/Välkomna!

Hallituksen puolesta /På vägnar av styrelsen,

Jarno Pihlava

Åbo Simklubb rf Uintiklubi Turku ry

puheenjohtaja

Uutiset